Supplerende oplysninger BYG-ERFA blad (99) 05 05 05 Fugtindhold i beton og murværk – måling og fejlkilder

Supplement til BYG-ERFA bladet 

Fugtindhold i beton og murværk – måling og fejlkilder” SfB (99) 05 05 05:

Simpel undersøgelse af fugtindhold 

Til undersøgelse af fugtindhold i gulve – og fx risiko for fugtskader ved pålægning af fugtfølsomme gulvmaterialer – har der traditionelt været anvendt følgende simple metode.

Et stykke kraftig, gennemsigtig plastikfolie (fx 0,2 mm) på mindst 1 x 1 meter udlægges på gulvet og tapes langs kanten. 

Hvis der inden for nogle døgn viser sig mørkfarvning på betonen, kan der ikke anvendes fugtfølsomme gulvmaterialer. 

Hvis der efter en uge er mindre end 85 % relativ fugtighed (RF) under plastikfolien, kan en diffusionstæt belægning normalt anvendes uden risiko for fugtskader.

BYG-ERFA sekretariatet
30-05-2005