Gå til hovedindhold

Stormskader på tagkonstruktioner

Tagskade

Hvis bygningsdele ikke er tilstrækkeligt forankrede, kan der optræde ganske dramatiske skader, når det stormer. En hal med limtrærammer var dækket med åse, brædder og tagpap. Åsenes fastgørelse til limtrærammerne var utilstrækkelig, og en stor del af tagfladen blev revet af i ét stykke. En sådan skade medfører både et stort økonomisk tab og en ikke ringe personrisiko.

ID
(27) 97 11 28
Erstatter
Udgave
2

Skadebilleder

I de kraftige storme sker der mange skader, fordi tagdækninger, lægter, åse eller spær er utilstrækkeligt fastholdt til den underliggende konstruktion. De fleste skader sker, hvor tagsten eller tagplader er utilstrækkeligt fastgjort. Disse skader er oftest små. Hvis derimod fastgørelsen af lægter, åse eller spær svigter, sker der hyppigt større skader, idet store dele af taget da rives af. De bærende spær, rammer eller vægge kan derved miste den nødvendige afstivning foroven, så de bliver ustabile og vælter.

Stormskade

Figur 1. Under en storm blev tagdækning og lægter revet af ved gavlen. Herved mistede både gavlen og de slanke gitterspær deres stabilitet og væltede.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.