Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Stormskader på tagkonstruktioner

Sammenstyrtet tagkonstruktion

Problem: I de kraftige storme sker der mange skader, fordi tagdækninger, lægter, åse eller spær er utilstrækkeligt fastholdt til den underliggende konstruktionsdel. De fleste skader sker, hvor tagsten eller tagplader er utilstrækkeligt fastgjort. Men disse skader er oftest små. Hvis derimod fastgørelsen af lægter, åse eller spærfag svigter, sker der ofte større skader, idet store dele af taget da rives af. De bærende spær, rammer eller vægge kan derved miste den nødvendige afstivning langs overkanten, så de bliver ustabile og vælter.

Annulleret
28. november 1997
ID
(47) 82 04 15