Gå til hovedindhold

Stormskader på tagdækninger

Skade på tag

Tegltag, skadet under en kraftig storm: Et gavlvindue i vindsiden blev slået itu, således at der kom overtryk i loftrummet; samtidig var der undertryk på oversiden af den viste tagflade. Taget var tætnet med polyuretanskum, således at der ikke var mulighed for trykudligning, og således at en stor flage blev revet samlet af. Nogle af tagstenene var fæstnet til lægterne med ståltrådsbøjler, men ikke i tilstrækkeligt omfang til at klare den aktuelle påvirkning.

ID
(47) 97 11 27
Erstatter
Udgave
2

Skadebillede og risici

De meget kraftige storme, som optræder sjældent, men som dog optræder et par gange i løbet af de fleste huses levetid, medfører mange små og store skader – især på tage. Skaderne medfører udgifter til udbedring, og ikke sjældent sker der følgeskader på den underliggende konstruktion (f.eks. loftet) eller på oplagrede varer. Men der er også en betydelig personrisiko, når tagsten og tagplader flyver gennem luften, ligesom der ofte sker skader på andre bygninger, parkerede biler osv.

Dette BYG-ERFA blad handler om at undgå skader på tagdækninger, dvs. den del af taget, der monteres oven på spær eller åse. Sådanne skader skyldes de opadrettede vindkræfter (sug på tagets overside og tryk på dets underside, især i tagudhæng i vindsiden). Skaderne starter som regel ved en af tagfladernes begrænsninger, hvor disse opadrettede kræfter er størst.

storm mod gavlen af et hus

Figur 1. Når det stormer ind mod gavlen af et hus, optræder der et særligt stort sug på den del af tagfladen, der er nærmest gavlen. Se også figur 4.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.