Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Stormskader på tagbeklædninger

Stormskadet tag

Problem: De meget kraftige storme, som optræder med nogle års mellemrum, medfører ofte skader - især på tage og tagkonstruktioner. Skaderne optræder i forbindelse med alle typer tagbeklædning, men hyppigst i forbindelse med lette tagbeklædninger som pandeplader, eternitskifer eller bølgeeternit. Skaderne opstår altid på den tagflade, der for en given vindretning er udsat for sug, og især når tagfladens begrænsninger, hvor de lokale sug kan blive meget store.

Annulleret
27. november 1997
ID
(47) 82 03 16

Forfatter

Henry Høffding Knutsson
Civilingeniør
Statens Byggeforskningsinstitut

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.