Gå til hovedindhold

Spildevandsrensning i det åbne land

Gård i åbent land

Mange ældre ejendomme i det åbne land er kloakeret, så spildevandet ledes direkte til vandløb, sø eller markdræn efter at have passeret en lille septiktank. Med øget rensning af byområdernes spildevand synliggøres udledningen fra spredt bebyggelse i det åbne land. Her medfører mangelfuld spildevandsrensning blandt andet, at kvaliteten i mange vandløb og søer ikke kan opfylde målene. Derfor stilles mange ældre ejendomme over for krav om forbedret spildevandsrensning. I dette erfaringsblad gennemgås disse ejendommes forskellige muligheder for at etablere en tilfredsstillende spildevandsafledning. Eksempelvis beskrives funktionsprincipper og opbygning af pileanlæg, samletanke, biologisk sandfilteranlæg, minirenseanlæg og tryksatte systemer.

ID
(50) 03 10 30
Emneord

Indledning

I regionplanerne fastlægger amterne mål for, hvor rent vandet skal være i vandløb, søer og havet (recipienter), samt hvor godt spildevandet skal renses, hvis det udledes til en af disse recipienter. Kravene til rensning angives i såkaldte "renseklasser" (figur 1), som også anvendes til at vurdere egnede anlægstyper for såvel nyanlæg som fornyelse af ældre, utidssvarende anlæg. I dette erfaringsblad gennemgås dels myndighedskrav dels følgende muligheder for spildevandsanlæg:

  • Nedsivningsanlæg
  • Pileanlæg med og uden tæt membran
  • Samletanke
  • Udledning til recipient efter rensning i biologiske sandfiltre, rodzoneanlæg og minirenseanlæg
  • Kloakering med tryksatte systemer.
Figur 1

Figur 1. Krav til stofreduktion i de fire renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen.
*BI 5 (Biologisk iltforbrug efter 5 dage) er et mål for indhold af organisk stof i spildevand.
**Nitrifikation er omdannelse/fjernelse af kvælstof. (§)

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.