Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Rensning af spildevand fra enkeltejendomme

Ældre ejendom

Mange ældre ejendomme, der ligger i det åbne land, er kloakeret efter tilfældige og lemfældige principper. Spildevandet ledes direkte til et vandløb, en sø eller et markdræn efter at have passeret en lille septiktank. I takt med at spildevandet fra byområder er blevet renset, er udledningen fra spredt bebyggelse blevet mærkbar. Blandt andet kan kvalitetsmålsætningen i mange vandløb og søer ikke opfyldes som følge af mangelfuld spildevandsrensning i det åbne land. Mange af de ældre ejendomme bliver derfor stillet over for krav om at forbedre deres afløbssystem. I dette BYG-ERFA blad gennemgås de muligheder, der findes for at etablere et tilfredsstillende afløbssystem for disse ejendomme.