Rensning af spildevand fra enkeltejendomme

Erfaringsblad
(50) 97 04 29 (annulleret)

Indhold

  • Myndighedskrav
  • Løsningsmuligheder
  • Opsamling i samletanke
  • Nedsivning af spildevand
  • Udledning til recipient
  • Minirenseanlæg

Mange ældre ejendomme, der ligger i det åbne land, er kloakeret efter tilfældige og lemfældige principper. Spildevandet ledes direkte til et vandløb, en sø eller et markdræn efter at have passeret en lille septiktank. I takt med at spildevandet fra byområder er blevet renset, er udledningen fra spredt bebyggelse blevet mærkbar.

Blandt andet kan kvalitetsmålsætningen i mange vandløb og søer ikke opfyldes som følge af mangelfuld spildevandsrensning i det åbne land. Mange af de ældre ejendomme bliver derfor stillet over for krav om at forbedre deres afløbssystem. I dette BYG-ERFA blad gennemgås de muligheder, der findes for at etablere et tilfredsstillende afløbssystem for disse ejendomme.

Mange ældre ejendomme, der ligger i det åbne land, er kloakeret efter tilfældige og lemfældige principper. Spildevandet ledes direkte til et vandløb, en sø eller et markdræn efter at have passeret en lille septiktank. I takt med at spildevandet fra byområder er blevet renset, er udledningen fra spredt bebyggelse blevet mærkbar.
Blandt andet kan kvalitetsmålsætningen i mange vandløb og søer ikke opfyldes som følge af mangelfuld spildevandsrensning i det åbne land. Mange af de ældre ejendomme bliver derfor stillet over for krav om at forbedre deres afløbssystem. I dette BYG-ERFA blad gennemgås de muligheder, der findes for at etablere et tilfredsstillende afløbssystem for disse ejendomme.

Myndighedskrav

Spildevandsanlæg til enkeltejendomme skal godkendes af bygningsmyndigheden, og anlæggene må kun udføres af autoriserede kloakmestre.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.