Gå til hovedindhold

Sortsværtning og støvfigurer – heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilation

Eksempel på termisk sortsværtning og heksesod

Sortsværtning i boliger skyldes partikler, fx svævestøv, som afsættes på vægge, lofter og andre overflader. Misfarvningerne kan opstå – hurtigt eller efter lang tid – afhængig af partikelkilde og særlige forhold i boligen. Langsom sortsværtning (termisk) kan ofte henføres til partikelafsætning på flader med store temperaturforskelle, fx på kuldebroer, over varmekilder eller lamper. Hurtigt opstået sortsværtning („heksesod“) skyldes derimod, at svævestøv ved en kemisk proces afsættes på flader, som ikke altid udgør kuldebroer. I erfaringsbladet omtales under hvilke omstændigheder, der opstår henholdsvis termisk sortsværtning og heksesod – og hvilke modforholdsregler, der kan træffes. Billedet viser sortsværtning på kuldebro i form af stolper i en stålskeletvæg.

ID
(49) 12 12 29
Erstatter
Sortsværtning i boliger
(49) 99 06 21

Indledning

Sortsværtning – både koncentreret på små overfladearealer og jævnt afsat på store overflader – kan forårsages af organiske og uorganiske partikler fra rumluften eller være tilført med luften fra et forurenet udemiljø. Fra indeluften kan partiklerne stamme fra fx varmeanlæg, åbne ildsteder, levende lys, olielamper, husstøv, tobaksrøg samt sod og fedt fra tilberedning af varm mad. Fra udeluften kan tilføres partikler fra mikroorganismer, pollen, bilers udstødning og gadesnavs. Partikler kan holde sig svævende i lang tid og følge rumluftens bevægelser.

Nogle, fx organiske, partikler nedbrydes til sod- og askepartikler ved kontakt med varme flader i bygningen, fx elradiatorer, brændeovne, komfurer, lamper, køleskabskompressorer, vaskemaskiner, varmepaneler, tv, radio, overbelastede elinstallationer, olie- og gaskedler og levende lys. Nedbrydningen kræver ikke særlig høj temperatur. Derfor kan organisk materiale, fx svampesporer, på en radiator omdannes til sod.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.