Sortsværtning i boliger

Indhold

  • Årsager til sortsværtning
  • Foranstaltninger mod sortsværtning
  • Sortsværtning fra indeluften
  • Sortsværtning fra udeluften
  • Varmeinstallation
  • Isolering
  • Statisk elektricitet
  • Andre forhold

Sortsværtning i boliger foregår normalt langsomt, men kan under ugunstige omstændigheder opstå meget hurtigt, i nogle tilfælde på mindre end et døgn. Der er dog ikke forskel på sværtningens sammensætning, og den er normalt vanskelig at fjerne ved almindelig rengøring.

Eksempel på sortsværtning af ydervæg beklædt med malet tapet (venstre billede). Bemærk, at væggen ikke er sværtet bag uret (højre billede).

I dette BYG-ERFA blad omtales de almindeligste årsager til sortsværtning, og der gives forslag til, hvordan den kan undgås.

Årsager til sortsværtning

Figur 1. Loft med sortsværtning. Den bærende konstruktion består af bjælkespær. Mellem spærene er der mineraluld som varmeisolering. Sortsværtningen ses på de områder, hvor overfladetemperaturen er lavest.

Sortsværtning kan skyldes afsætning af sod, aske, støv og fedt fra rumluften på vægge, lofter og inventar. Partiklerne kan stamme såvel fra boligens brug som fra boligens omgivelser, og de kan være af både organisk og uorganisk oprindelse, f.eks. cigaretrøg, sod fra varmeanlæg og fra levende lys, husstøv, mikroorganismer og pollen. Hertil kommer sod, fedt og vanddamp fra tilberedning af varm mad. Partiklerne holder sig svævende i rumluften i meget lang tid, og de følger rumluftens bevægelser.

Nedbrydning af partiklerne i rumluften til sod og aske sker ved kontakt med varme flader i boligen. Det kan være elradiatorer, brændeovne, komfurer, glødelamper, køleskabes kompressorer, vaskemaskiner, tørretumblere, strygejern, støvsugere, varmepaneler, tv, radio, overbelastede elinstallationer, olie- og gaskedler samt levende lys. Nedbrydningen kræver ikke særlig høj temperatur. Organisk materiale, f.eks. svampesporer, kan omdannes til sod på en radiator.

Sortsværtning fremmes af en række forhold, hvoraf de vigtigste er utilstrækkelig ventilation, uhensigtsmæssig varmeinstallation, utilstrækkelig varmeisolering (især kuldebroer) og statisk elektricitet.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Sortsværtning i boliger - side 1 Sortsværtning i boliger - side 2