Gå til hovedindhold

Sommerkondens – Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie

Sommerkondens - Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie

Når det pludseligt i klart solskin i forsommeren begynder at dryppe fra loftet i bygninger med kolde eller varme tage, kan årsagen meget vel være sommerkondens. Sommerkondens stammer fra fugt, som ved solpåvirkning af tagfladen drives ned gennem konstruktionen, hvor den kondenserer på dampspærrens overside eller på overside af dæk eller loft. Er der revner i konstruktionen eller huller i dampspærren, kan dette medføre dryp. Sommerkondens kan forårsage alvorlige skader på bygningsdele og inventar som f.eks. fugtfølsomme gulve eller edb-udstyr. Dette BYG-ERFA blad beskriver fænomenet sommerkondens i kolde og varme tage. Endvidere angives metoder til løsning af problemet.

ID
(27) 98 05 27
Udgave
2

Kondensdannelse

Sommerkondens forekommer i alle typer tage, men generne er mest udtalt ved paralleltage med hældning, idet vandet her kan løbe på dampspærrens overside, indtil det finder vej gennem sømhuller eller andre små utætheder i dampspærren. Fugten kan være indbygget i tagkonstruktionens materialer såsom beton, træ og isolering eller være tilført senere gennem en utæt dampspærre eller gennem en utæt tagdækning. Hvis mængden af kondensvand er tilstrækkelig, og der er huller i dampspærre, dæk eller loft, fremkommer der dryp.

I værste tilfælde kan der opstå skimmelsvampeangreb i isoleringen og på konstruktionsoverflader og svampeangreb i træbaserede konstruktionsdele, idet f.eks. undersiden af ribber i tagelementer af træ opfugtes og forbliver fugtige gennem hele sommeren. Da temperaturen på dette sted i konstruktionen konstant ligger på 20-25 °C, er vækstbetingelserne for skimmelsvampe og svampe som Korkhat samt Hvid eller Gul Tømmersvamp ideelle.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
125 kr.