Gå til hovedindhold

Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk

Hævet gulv p.g.a. udvidede slagger

I de seneste 15 år er der i flere tilfælde konstateret alvorlige problemer med hævede gulve og udpressede fundamenter i bygninger, hvor der har været anvendt slagger som kapillarbrydende materiale. Årsagen hertil er, at vandtilførsel til et tørt slaggelag kan give anledning til kemiske reaktioner med volumenforøgelse til følge. Anvendelse af slagger fandt sted fra 1960'erne og til begyndelsen af 1970'erne, men blev derefter opgivet, da det viste sig, at slagger ikke havde den forventede, kapillarbrydende effekt. I dette BYG-ERFA blad forklares årsagerne til at slaggerne udvider sig, og der gives retningslinier for, hvad der kan gøres, når skaderne viser sig.

ID
(13) 97 06 23

Skadebilledet

I 1960’erne blev det almindeligt ved bygge- og anlægsarbejder at anvende slagger som fyldmateriale eller kapillarbrydende lag i stedet for eller som et supplement til diverse grusmaterialer. En af anvendelserne var som kapillarbrydende materiale under klaplag i terrændæk, og mange enfamiliehuse blev forsynet med et 0,15 - 0,5 m tykt lag slagger. Dette skulle mange år senere vise sig at være problematisk, idet man i flere tilfælde registrerede skader på bygninger i form af en opskydning af gulvet midt i større rum og en udpresning af ydervægge og fundamenter.

Det opad- og udadrettede tryk på gulvkonstruktion og fundament har vist sig at hidrøre fra en volumenforøgelse af slaggematerialet som følge af fugtoptagelse og en efterfølgende kemisk reaktion. Geotekniske undersøgelser har vist, at der i alle skadetilfældene har været tale om en hævning af gulvet – specielt i store rum – og i flere tilfælde har der endvidere været tale om et udadrettet pres på fundamenterne, således at hjørnerne i huset har åbnet sig.

Fjernes trægulv m.v., er det typiske revnemønster i klaplaget, at den yderste halve til hele meter ud mod facader og gavle har en skrå revne fra hjørnerne ind til revner parallelle med væggene. Inden for disse revner findes i midten af gulvet et uregelmæssigt revnemønster.

Parcelhus, hvor klaplag og slaggelag fjernes

Figur 1. Parcelhus, hvor klaplag og slaggelag fjernes. Fjernes hele gulvet, så klaplaget ligger frit, er der typisk revner i dette ca. 1 m fra facaderne, idet gulvet her skubbes op, medens den yderste del er nogenlunde revnefri, fordi kraften afleveres ud til fundamenterne.

Typisk revnemønster

Figur 2. Typisk revnemønster i klaplag.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.