Gå til hovedindhold

Skalmurede træskeletvægge

Mørtelspild i bunden af hulrum og mørtelpølser på skalmurens bagside

Mørtelspild i bunden af hulrum og mørtelpølser på skalmurens bagside, kan medføre opfugtning af vindspærren.

Skalmure med let bagvægskonstruktion kræver agtpågivenhed, fordi der er tale om en fugtfølsom bagmur kombineret med en regnskærm, der ikke kan forventes at være tæt, og det kan medføre opfugtning. Erfaringsbladet præciserer de gældende byggetekniske anbefalinger og beskriver en fugtteknisk mere robust konstruktion, der anvendes i andre skandinaviske lande.

ID
(21) 22 08 19
Erstatter

Indledning

Skalmurede træskeletvægge er en udbredt byggemetode, som har lang levetid, hvis den udføres korrekt. I en del tilfælde er det dog konstateret, at vindspærren/ bagvæggen er opfugtet, så levetiden bliver væsentligt reduceret.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.