Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Skalmurede træskeletvægge

Rester af en organisk vindspærreplade, der er nedbrudt af opfugtning på grund af mørtelspild

Rester af en organisk vindspærreplade, der er nedbrudt af opfugtning på grund af mørtelspild, en utæt skalmur og for lille afstand mellem vindspærre og skalmur.

Skalmure med let bagvægskonstruktion fordrer agtpågivenhed, fordi der er tale om en fugtfølsom bagmur i kombination med en regnskærm, der ikke kan forventes at være tæt, og det kan medføre opfugtning. Bladet præciserer de gældende byggetekniske anbefalinger og beskriver desuden en fugtteknisk mere robust konstruktion, der anvendes i andre skandinaviske lande.

Annulleret
19. august 2022
ID
(21) 19 09 07