Gå til hovedindhold

Skalmurede træskeletvægge

Rester af en organisk vindspærreplade, der er nedbrudt af opfugtning på grund af mørtelspild

Rester af en organisk vindspærreplade, der er nedbrudt af opfugtning på grund af mørtelspild, en utæt skalmur og for lille afstand mellem vindspærre og skalmur.

Skalmure med let bagvægskonstruktion fordrer agtpågivenhed, fordi der er tale om en fugtfølsom bagmur i kombination med en regnskærm, der ikke kan forventes at være tæt, og det kan medføre opfugtning. Bladet præciserer de gældende byggetekniske anbefalinger og beskriver desuden en fugtteknisk mere robust konstruktion, der anvendes i andre skandinaviske lande.

ID
(21) 19 09 07

Indledning

Skalmurede træskeletvægge er en udbredt byggemetode, som har lang levetid, hvis den udføres korrekt. I en del tilfælde er det dog konstateret, at vindspærren/bagvæggen er opfugtet, så levetiden bliver væsentligt reduceret.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.