Gå til hovedindhold

Skader på glas

Glas, der er ætset af basisk vand fra murværket ovenover

Glas, der er ætset af basisk vand fra murværket ovenover.

Almindeligt glas i vinduer og facader har stor modstandsevne mod nedbrydning og påvirkes kun undtagelsesvis af ydre forhold. Det sker dog, at glas bliver udsat for forskellige påvirkninger, der giver midlertidige belægninger på overfladen og i værste fald permanente ætsninger, som ødelægger udseendet og udsynet. Erfaringsbladet beskriver skader på glasoverflader, der skyldes forhold under transport, opbevaring, montering og forhold i den efterfølgende driftsperiode.

ID
(31) 21 06 19
Erstatter

Indledning

Mange fejl og skader på glasoverflader kan spores tilbage til forkert opbevaring, håndtering eller mangelfuld beskyttelse af glas og termoruder under byggeprocessen. 1, 2 Som mange andre produkter skal glas og termoruder projekteres, transporteres, opbevares, monteres og vedligeholdes rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til funktion og levetid.3, 4 Glas og ruder kan ved modtagelsen have synlige fejl og skader såsom:

  • brud
  • kantskader
  • manglende mærkning.

Brud og kantskader kan ikke udbedres. Skader og mangler skal straks meddeles transportøren og glasleverandøren.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.