Skader på glasoverflader

Erfaringsblad
(31) 99 02 16
Udgave
2
Emneord

Indhold

 • Eksempler på skader, deres årsager og afhjælpning
  • Mærker efter sugekopper
  • Mærker efter slibning og svejsning
  • Belægninger forårsaget af vand
  • Belægninger efter luftforurening
  • Ridser i glas
  • Misfarvning efter facaderengøring
  • Mærker efter påklistrede skilte eller mærkater
  • Belægninger i punkterede termoruder
  • Olieagtig film på facadeelementer af glas

Almindeligt vinduesglas har stor modstandsevne mod nedbrydning og påvirkes kun undtagelsesvis af de ydre forhold. Det sker dog, at der forekommer forskellige påvirkninger, der kan give midlertidige belægninger på overfladen eller i værste fald permanente ætsninger, som ødelægger det æstetiske udseende.

Dette blad omhandler en række eksempler på skader på glas, som kan henføres til forhold under transport, opbevaring, montering eller den senere driftsperiode.

Billedet viser glas, ætset af nedstrømmende vand fra overliggende betonfacade.

Eksempler på skader, deres årsager og afhjælpning

Belægninger forårsaget af afsmittende facadematerialer

Frisk beton og murværk er basiske, og regnvand, der løber ned over sådanne nye facader, bliver derfor basisk og optager opløselige silikatforbindelser fra facadematerialet. Løber vandet ned over en glasflade, vil nogle af de opløselige silikatforbindelser udskilles på glasset.

Ældre facader kan i mindre grad forårsage det samme.

Visse typer facademaling indeholder opløselige silikatforbindelser, som ligeledes kan udfældes på glas. Sådanne belægninger bør derfor fjernes hurtigt, for at forhindre at de udvikler sig til uacceptable ætsninger i overfladen.

Ubehandlede metaloverflader (f.eks. jern, Cortenstål, kobber) korroderer, og metaloxider opløses i regnvand, hvorefter metalforbindelserne udfældes som en svært opløselig belægning på glas.

Problemet kan mindskes, ved at regnvand forhindres i at løbe fra overliggende facader ned over glasset, se figur 1.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.