Skader på glasoverflader

Erfaringsblad
(31) 99 02 16
Udgave
2
Emneord

Indhold

 • Eksempler på skader, deres årsager og afhjælpning
  • Belægninger forårsaget af afsmittende facadematerialer
  • Mærker efter sugekopper
  • Mærker efter slibning og svejsning
  • Belægninger forårsaget af vand
  • Belægninger efter luftforurening
  • Ridser i glas
  • Misfarvning efter facaderengøring
  • Mærker efter påklistrede skilte eller mærkater
  • Belægninger i punkterede termoruder
  • Olieagtig film på facadeelementer af glas
 • Kort sagt!

Almindeligt vinduesglas har stor modstandsevne mod nedbrydning og påvirkes kun undtagelsesvis af de ydre forhold. Det sker dog, at der forekommer forskellige påvirkninger, der kan give midlertidige belægninger på overfladen eller i værste fald permanente ætsninger, som ødelægger det æstetiske udseende. Dette blad omhandler en række eksempler på skader på glas, som kan henføres til forhold under transport, opbevaring, montering eller den senere driftsperiode. Billedet viser glas, ætset af nedstrømmende vand fra overliggende betonfacade.

Eksempler på skader, deres årsager og afhjælpning

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.