Gå til hovedindhold

Skadedyr i bygninger

Facade, hvor isoleringen bag beklædningen er ødelagt af orangemyrer, der har etableret et bo

Facade, hvor isoleringen bag beklædningen er ødelagt af orangemyrer, der har etableret et bo. Træskelettet er hårdt medtaget af både fugt, råd, svamp og myrernes gnaven.

Bygninger virker tiltrækkende som levested for en række dyrearter, hvoraf nogle kan skade bygningen eller kan forårsage andre problemer. Dette erfaringsblad fortæller om de forskellige typer af skadedyrproblemer. Der er fokus på materialeskader på bygningsdele og på, hvordan man byggeteknisk kan forebygge skadedyrangreb i bygninger.

ID
(99) 19 04 06
Erstatter

Indledning

Bygninger kan være attraktive levesteder for uønskede dyr – dels nogle danske arter og dels arter, som er helt afhængige af bygningernes varmere klima eller andre specielle forhold. De fritlevende arter finder selv ind udefra, mens de andre bringes med ind i materialer, varer m.m. Skadedyrene kan være borebiller, myrer og andre insekter og smådyr, samt større dyr som mus, rotter og duer. Forudsætningerne for, at bygninger kan blive angrebet af skadedyr, er:

  • At dyrene har mulighed for at komme indenfor.
  • At dyrene har adgang til egnet føde og vand.
  • At der findes levesteder i bygningen, der opfylder de krav, som den enkelte dyreart har til temperatur, fugtighed og fysiske omgivelser.

Det grundlæggende princip i forebyggelsen er at sørge for, at mindst én af disse forudsætninger ikke er opfyldt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.