Gå til hovedindhold

Saltskader på murværk

Murværk med opstigende grundfugt

Mange synlige skader på murværk – fx forvitringer, misfarvninger og udblomstringer – skyldes påvirkning fra salte. Saltene er fx ført frem til overfladen af opstigende grundfugt fra jorden og/eller opløst i murværkets sten og fuger. I erfaringsbladet redegøres for årsager til skaderne, og hvordan gener kan reduceres. Billede viser murværk med opstigende grundfugt og saltskader. Nederst i murværket er fugtindholdet højt, saltindholdet lavt og uden skader. I midten, hvor vandet fordamper og saltene udfældes, er saltindholdet meget højt og såvel tegl som fuger forvitrer. Murværket øverst er intakt og uden hverken fugt eller salte.

ID
(21) 13 06 04

Indledning

Salte i murværksmaterialer er meget vanskelige at fjerne [1], men generne kan begrænses ved, at murværket:

  • ikke tilføres yderligere vand/fugt, fx ved at sørge for reparation af utætte nedløbsrør [2], afrensning af tæt overfladebehandling [3] og etablering af tæt fugtspærre på fundament [4],
  • ikke tilføres yderligere salte, fx ved at undgå tøsaltning [5] og fjerne saltholdige produkter i bygningen,
  • renses for løse saltudfældninger, fx afbørstning af salpeterudblomstring [6]. Bemærk, at løse udfældninger udendørs ofte forsvinder af sig selv,
  • renses for stabile misfarvninger [7] – oftest gips – med mekaniske eller kemiske metoder.

Bemærk, at begge metoder indebærer risiko for beskadigelse af murværksmaterialerne.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.