Sætningsskader forårsaget af træer

Erfaringsblad
(12) 94 09 13

Indhold

  • Forslag til løsning
  • Baggrund

Træer og buske er hvert år medvirkende årsag til, at der opstår revner i en del huse, der er funderet på ler. Fænomenet er observeret i alle dele af Danmark, men mest hyppigt i de egne, der er præget af meget fedt ler fra tertiærtiden. I Østjylland og på Vestfyn er således 30 - 40% af alle opståede revneskader på parcelhuse forårsaget af nærtstående træer og buske.

Figur 1. Nærtstående træer har forårsaget revnerne i ydervæggen ved at udtørre fede leraflejringer under funderingsniveau. Lerets volumen er svundet ved udtørringen, hvilket har resulteret i lodrette og vandrette bevægelser af fundamentet.

Forslag til løsning

Det tilrådes kraftigt at søge sagkyndig, geoteknisk bistand både ved fundering og ved udformning af forstærkningsprojekter på fedt og meget fedt ler – især når der er tale om huse med kældre, som ikke er omfattet af nedenstående løsningsforslag. Hvis det fede ler er af tertiær oprindelse, er det et normkrav, at funderingen behandles i skærpet funderingsklasse pga. lerets ugunstige styrke- og deformationsegenskaber. Det medfører blandt andet, at der skal udføres en geoteknisk undersøgelse.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Sætningsskader forårsaget af træer - side 1 Sætningsskader forårsaget af træer - side 2