Gå til hovedindhold

Rulskifte – afdækning af fritstående mur

Rulskifte udsat for vejrlig

Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Rulskifte udsat for vejrlig er en sårbar konstruktion, og der ses ofte skader som følge af fejl ved projektering og udførelse. Rulskiftet er udsat for større variationer i temperaturer og fugtindhold end den underliggende del af muren. For at undgå overføring af temperaturbevægelser og hindre fugtvandring nedefter skal rulskifte og underliggende murværk derfor holdes adskilt. I bladet beskrives, hvordan rulskiftet sikres længst mulig levetid ved anvendelse af glidelag, fugtstandsende lag i muren og indlagte metalløskanter under fugtspærren.

ID
(20) 16 08 29
Erstatter

Indledning

Rulskifte anvendes – som sålbænk under vinduer samt afslutning på fritstående mure og murkamme – for at beskytte underliggende murværk mod nedbør. På såvel rulskiftet som de øverste skifter i det underliggende murværk ses ofte forvitrede fuger samt frostsprængte og løse sten (figur 1). Rulskiftet er særligt udsat for nedbør og større variation i både fugtindhold og temperatur end det underliggende murværk. Derfor må der påregnes øget vedligehold og kortere levetid end for andet murværk. For at opnå bedst mulige rulskifter forudsættes:

  • korrekt materialevalg, opbygning og udførelse,
  • regelmæssigt eftersyn og vedligehold.

Der er mere byggeteknisk hensigtsmæssige afdækningsmuligheder end rulskifte, fx tagsten, zink og beton.

Frostsprængte mursten i rulskiftet

Figur 1. Frostsprængte mursten i rulskiftet som følge af udførelsesmæssige fejl og manglende frostfasthed af den anvendte sten.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.