Murværk afsluttet med rulskifte

Erfaringsblad
(20) 98 06 29 (annulleret 29.08.2016)
Udgave
3
Emneord

Ved fritstående mure og murkamme anvendes ofte rulskifte som øvre afslutning af murværket. Rulskiftets hovedopgave er at beskytte det underliggende murværk mod nedbør. Fejlagtig projektering og udførelse samt anvendelse af uhensigtsmæssige materialer kan ofte føre til nedbrydning af rulskifte og mur. Det er vigtigt, at det erkendes, at murafslutning med rulskifte er en sårbar konstruktion, der kræver vedvarende inspektion og vedligeholdelse. Typiske skader er løsnede sten og frostsprængning af rulskiftet og de øverste skifter i det underliggende murværk.

Erfaringsbladets sider

Murværk afsluttet med rulskifte - side 1 Murværk afsluttet med rulskifte - side 2