Murværk afsluttet med rulskifte

Erfaringsblad
(20) 98 06 29 (annulleret 29.08.2016)
Udgave
3

Indhold

  • Materialer og konstruktion
  • Udførelse og skadeårsager

Ved fritstående mure og murkamme anvendes ofte rulskifte som øvre afslutning af murværket. Rulskiftets hovedopgave er at beskytte det underliggende murværk mod nedbør.

Fejlagtig projektering og udførelse samt anvendelse af uhensigtsmæssige materialer kan ofte føre til nedbrydning af rulskifte og mur.

Det er vigtigt, at det erkendes, at murafslutning med rulskifte er en sårbar konstruktion, der kræver vedvarende inspektion og vedligeholdelse.

Typiske skader er løsnede sten og frostsprængning af rulskiftet og de øverste skifter i det underliggende murværk.

Materialer og konstruktion

Materialevalg

Teglsten i rulskifter er særlig udsat for vejrligets påvirkning. Der skal anvendes frostfaste, massive sten, og stenenes egenskaber bør forud drøftes med leverandøren.

Opmuringsmørtlen bør være en kalkcementmørtel KC 35/65/650 eller stærkere, afhængig af miljøpåvirkningen.

Æstetiske krav bør ikke føre til, at rulskiftet opmures af samme type sten og mørtel som muren, såfremt disse ikke opfylder de oven for angivne minimumskrav.

Konstruktion

Fritstående mure bør udføres som en ventileret hulmur med de sidste 2-3 skifter i murkronen muret massivt (se figur 3). Løskanter skal udføres med 30 mm fremspring og med fuldstændig vandret underkant. Løskanter fæstnes i plastisk fugemasse, og der afrettes med mørtel mellem løskanterne, så murens overside bliver plan og uden lunker.

Der skal udlægges en fugtstandsende asfaltpap type PF 2000 i murens fulde bredde. Overlæg i samlinger skal være mindst 100 mm og med bitumenklæb.

Fugerne i rulskiftets overside skal have fald fra midten og udefter.

Der skal mures med absolut fyldte fuger. Fugerne i rulskiftet færdiggøres i opmuringsmørtlen, og fugebredden bør holdes på ca. 8 mm.

Generelt

Rulskiftet bør ikke opmures i frostvejr og skal i den første tid efter opmuring beskyttes mod udtørring. Er stenene meget tørre, må sugeevnen reguleres med vanding, ligesom våd afdækning må foretages efter opmuring i stærk sol.

Løbende vedligeholdelse og udbedring af opstående skader er en nødvendighed for at undgå nedbrydning af rulskifte og mur.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Murværk afsluttet med rulskifte - side 1 Murværk afsluttet med rulskifte - side 2