Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse

Indhold

 • Indledning
 • Afløbsinstallationer og rotter
 • Rottebekæmpelse
 • Reparationsarbejde og midlertidige lukninger
 • Forebyggelse mod rotteindtrængen
 • Rottespærrer
 • Giftfri rottebekæmpelse
 • Drift og vedligehold
 • Aktuelle erfaringer med rottespærrer
 • Bekæmpelse af rotteproblemer

Rotter findes både i byer og på landet, hvor de medfører såvel smittefare som omfattende ødelæggelser.

I dette erfaringsblad gennemgås bekæmpelse af kloakrotter, samt hvordan afløbssystemer udføres og anvendes for at sikre mod indtrængning af rotter fra kloaksystem til bygninger.
Erfaringsbladet gennemgår sikring af gulvafløb, afpropning af ubenyttede ledninger, rottesikring af udluftninger og drænledninger samt forebyggelse ved etablering af rottespærrer.

Indledning

Figur 1. Rotter kan gnave gennem rør med revner, monteringsfejl og fx skarpe kanter på grenrør og bøjninger.

Rotter kan klatre op i faldstammer indtil 4.–5. sals højde – og deres evne til at finde svagheder i et afløbssystem er stor.

De kan:

 • gnave gennem materialer, der er blødere end jern, fx rør og riste af plast og nylon,
 • trænge gennem revner, huller og sprækker over 20 mm (figur 3 og 12),
 • løfte en rist på 1,2 kg.

Rotterne graver sig sjældent mere end 0,6 meter ned under terræn, men det ses ofte, at de har gravet gange op fra kloakledninger, som ligger i 8 meters dybde [1, 13]. 

 

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse - side 1 Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse - side 2 Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse - side 3 Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse - side 4