Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Rotter i afløbssystemer – bekæmpelse og skadeforebyggelse

Rotte i toilet

Rotter findes både i byer og på landet, hvor de medfører såvel smittefare som omfattende ødelæggelser. I dette erfaringsblad gennemgås bekæmpelse af kloakrotter, samt hvordan afløbssystemer udføres og anvendes for at sikre mod indtrængning af rotter fra kloaksystem til bygninger. Erfaringsbladet gennemgår sikring af gulvafløb, afpropning af ubenyttede ledninger, rottesikring af udluftninger og drænledninger samt forebyggelse ved etablering af rottespærrer.

Annulleret
17. marts 2023
ID
(50) 11 11 23
Erstatter