Rotteangreb gennem afløbssystemer

Erfaringsblad
(50) 97 06 26 (annulleret 23.11.2011)
Udgave
2

Indhold

 • Rotternes levevis
 • Lovgivning
 • Korrekt udførelse af afløbsinstallationer
 • Gulvafløb
 • Ubenyttede ledninger, uafproppede rør mv.
 • Udluftningsåbninger og tagnedløb
 • Dræninstallationer
 • Vakuumventiler
 • Rottelåse
 • Reparationsarbejder
 • Afhjælpning

I dette BYG-ERFA blad gennemgås, hvorledes afløbssystemer mest hensigtsmæssigt kan udføres og anvendes, hvis man vil sikre sig mod indtrængning af rotter fra kloaksystemet.

Rotter findes i dag både i byer og på landet. Overfladerotter er stort set kun et problem på landet. Ser man rotter i byerne, er det overvejende sandsynligt, at de stammer fra kloakkerne.

Rotter lever i byernes kloakker. De medfører smitte og ødelægger årligt for millioner af kroner. Derfor skal de bekæmpes.

Rotternes levevis

Figur 1. Rotter gnaver sig let igennem rør med fejl, f.eks. i form af revner.
Figur 2. Skarpe kanter på grenrør og bøjninger er udsatte for rottegnav.

Det er den brune rotte, der lever i kloaksystemerne. Her er rotterne effektivt beskyttet mod overgreb fra mennesker og dyr, og der er masser af føde og rigeligt med vand. Den eneste årsag til, at de søger op, er, at de savner tørre redepladser. Dem finder de f.eks. i ubenyttede stikledninger, under gulve, på lofter osv.

De kan gennemgnave alt, der er blødere end jern, og de kan trænge gennem revner, huller og sprækker, der er større end 20 mm.

Rotters evne til at finde svagheder i et afløbssystem er legendarisk, og de kan uden problemer klatre op i såvel nye som gamle faldstammer. Det er f.eks. ikke ualmindeligt, at rotter dukker op i toiletter/badeværelser i 4.- 5. sals højde.

Rotter graver sig sjældent mere end 0,6 m ned i jorden, men de har ingen problemer med at grave gange op fra kloakledninger 8 m nede i jorden.

Rotter formerer sig kraftigt, og et enkelt rottepar kan i praksis blive til over 800 rotter på et år.

Rotter er kendt for at kunne overføre en lang række sygdomme til mennesker, hvoraf sygdommen Weils syge er den farligste. Ubehandlet kan den medføre døden.

Det kan derfor være meget farligt for mennesker, når rotter trænger ind i boliger og bygninger for levnedsmiddelindustrien mv.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Rotteangreb gennem afløbssystemer - side 1 Rotteangreb gennem afløbssystemer - side 2 Rotteangreb gennem afløbssystemer - side 3