Rørmaterialer til brugsvandsinstallationer

Erfaringsblad
(53) 98 12 03 (annulleret)
Udgave
2

Indhold

  • Valg af rørmateriale
  • Varmforzinket stål
  • Kobber
  • Rustfrit stål
  • PEX
  • PVC-C (efterchloreret PVC)
  • PEX-aluminium
  • Viden om anvendelse af rør
  • Placering af rør

Korrosion og lækager i brugsvandsrør har gennem tiderne forvoldt omfattende gener og udgifter, ofte i næsten nye anlæg. Skader forekommer stadig, men i dag findes der rørmaterialer og viden om deres anvendelse, som giver mulighed for at udføre rørinstallationer med meget ringe risiko for skader. Til gengæld er rørarbejde blevet mere kompliceret. Der er flere rørtyper og systemer at vælge imellem, og ofte har de hver deres system af fittings, nogle gange med tilhørende specialværktøj.

Dette blad gennemgår de aktuelle rørmaterialer, deres fordele og ulemper.

Korrosion og lækager i brugsvandsrør har gennem tiderne forvoldt omfattende gener og udgifter, ofte i næsten nye anlæg. Skader forekommer stadig, men i dag findes der rørmaterialer og viden om deres anvendelse, som giver mulighed for at udføre rørinstallationer med meget ringe risiko for skader. Til gengæld er rørarbejde blevet mere kompliceret. Der er flere rørtyper og systemer at vælge imellem, og ofte har de hver deres system af fittings, nogle gange med tilhørende specialværktøj.
Dette blad gennemgår de aktuelle rørmaterialer, deres fordele og ulemper.

Valg af rørmateriale

Rørmaterialer til brugsvandsinstallationer skal naturligvis være VA-godkendte, når der ses bort fra rør af varmforzinket stål, som ikke er omfattet af godkendelsesordningerne.
Rørmateriale må vælges ud fra en helhedsvurdering. Primært vil man se på priser og arbejdstekniske forhold (generelt og for den enkelte installation), men risikoen for skader og gener skal også indgå i vurderingen.
I tabel 1 er angivet de rørtyper, som I dag kan anvendes til brugsvand. Tabellen gælder ultimo 1997. For ajourføring, se [1].
I det efterfølgende angives nogle overordnede synspunkter vedrørende materialernes holdbarhed, og der henvises til relevante normer m.v. Formålet er at hjælpe med at optimere såvel materialevalget som anvendelsen at det valgte materiale.

Tabel 1. Rørmaterialer til koldt og varmt brugsvand.

  Materiale  

Maks. indv.
diameter

 

Maks. drifts-
temperatur

 

Anvendt siden

 

Antal VA-god-
kendte fabrikater

 
  Varmforzinket stål  

-

 

-

 

Ca. 1900

 

1)

 
  Kobber  

51 mm

 

-

 

Ca. 1955

 

9

 
  Rusttrit stål  

104 mm

 

-

 

1986

 

2

 
  PEX  

46mm

 

90 ° C

 

1973

 

11

 
  PVC-C  

49mm

 

70 ° C

 

1994

 

1

 
  PEX-aluminium  

-

 

-

 

-

 

2)

 


1) Rør af varmførzinket stål kræves ikke VA-godkendt.
2) Kompositrør til vandinstallationer Godkendelses- og Prøvningsbetingelser januar 1998.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Rørmaterialer til brugsvandsinstallationer - side 1 Rørmaterialer til brugsvandsinstallationer - side 2