Brugsvandsinstallationer - rørmaterialer

Erfaringsblad
(53) 05 06 27
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Varmforzinket stål
 • Kobber
 • Indvendigt fortinnet kobber
 • Rustfrit stål
 • Plast
 • Vandkvalitet og materialer

Levetiden af nye brugsvandsinstallationer er ofte kort, fordi materialeprisen er udslagsgivende ved valg af rørmaterialer. Det kan anbefales, at de økonomiske betragtninger også omfatter hvilken metode, der er bedst egnet til hurtig og sikker samling af installationsdele.
Herudover bør den lokale vandkvalitet sammenholdes med risikoen for skader på rørene, metalafgivelse til vandet og andre gener.
Kobberrør og varmforzinkede stålrør er fx uegnede i vand med - dels mindre end 100 dels mere end 300 mg - hydrogenkarbonat pr. liter, mens plastrør og visse fabrikater af rustfrit stål kan anvendes i alle vandtyper.
I dette erfaringsblad gennemgås fordele, ulemper og retningslinjer ved anvendelse af forskellige materialer i forhold til aktuel vandkvalitet og installation.

NB: Se også BYG-ERFA bladet Korrosion i brugsvandsanlæg - gevindsamlinger af varmforzinket stål BYG-ERFA (53) 05 04 10 som omhandler samme emne.

Indledning

Skema

Tabel 1: Rørmaterialer til brugsvandsinstallationer - Krav til vandkvalitet (ajourført marts 2005).

1) Koncentrationen angives i mmol/l.

2) Enkelte fabrikater er godkendt op til 250 mg/l.

For at et rørmateriale kan anvendes til brugsvandsinstallationer, har der hidtil været krævet en VA-godkendelse [1] – rør af varmforzinket stål har dog været undtaget.
En ny europæisk godkendelsesordning, der med tiden vil erstatte VA-godkendelserne er under udarbejdelse. I tabel 1 angives de rørtyper, der kan anvendes til brugsvand (ajourført marts 2005 i [1]).
For at vælge korrekt rørmateriale skal den projekterende indhente oplysninger om det lokale vandværks vandkvalitet.
I det følgende beskrives egenskaber og krav til vandkvalitet for rørinstallationer af:

 • Varmforzinket stål
 • Kobber
 • Indvendigt fortinnet kobber
 • Rustfrit stål
 • PEX-rør
 • PEX-aluminium
 • PVC-C.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Brugsvandsinstallationer - rørmaterialer - side 1 Brugsvandsinstallationer - rørmaterialer - side 2