Revner i vægge af etagehøje Ietbetonelementer

Erfaringsblad
(22) 95 09 04 (annulleret 22.09.1998)

I meget af det småhusbyggeri, der er opført med indvendig bagmur og/eller skillevægge af etagehøje Ietbetonelementer, er der efter få års forløb konstateret mange og delvis systematisk placerede revner. Disse opstår som følge af ■ Svigtende stabilitet forårsaget af fejl ved vindgitter og forankringer ■ Materialebetingede bevægelser i form af svind og svelning ■ Funderings fejl ■ Udførelsesfejl ■ Transportskader. Dette BYG-ERFA blad behandler disse forhold og den bygningsfysiske baggrund.

Erfaringsbladets sider

Revner i vægge af etagehøje Ietbetonelementer - side 1 Revner i vægge af etagehøje Ietbetonelementer - side 2