Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Revner i vægge af etagehøje Ietbetonelementer

Revner i vægge

I meget af det småhusbyggeri, der er opført med indvendig bagmur og/eller skillevægge af etagehøje Ietbetonelementer, er der efter få års forløb konstateret mange og delvis systematisk placerede revner. Disse opstår som følge af ■ Svigtende stabilitet forårsaget af fejl ved vindgitter og forankringer ■ Materialebetingede bevægelser i form af svind og svelning ■ Funderings fejl ■ Udførelsesfejl ■ Transportskader. Dette BYG-ERFA blad behandler disse forhold og den bygningsfysiske baggrund.

Annulleret
22. september 1998
ID
(22) 95 09 04