Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer

Erfaringsblad
(22) 98 09 22
Udgave
2
Emneord

Indhold

 • Vægrevner i eksisterende byggeri
  • Svigt ved vindafstivning 
  • Svigt ved letbetonvægge 
  • Svigt ved letbetonvægges fundering
 • Nyt byggeri uden revner
  • Vådrum 
 • Revners bygningsfysiske årsager
  • Mangelfuld projektering 
  • Fundering og sætninger 
  • Materialeegenskaber 
  • Elementer af letklinkerbeton 
  • Elementer af porebeton 
  • Rumklima
  • Krav til lime 
 • Modtagekontrol og proceskontrol
 • Laboratorieundersøgelser

I meget af det småhusbyggeri, der er opført med indvendig bagmur og/eller skillevægge af etagehøje letbetonelementer, er der efter få års forløb konstateret mange og delvis systematisk placerede revner. Disse opstår som følge af:

 • Svigtende stabilitet forårsaget af fejl ved vindgitter og forankringer
 • Materialebetingede bevægelser i form af svind og svelning
 • Funderingsfejl
 • Udførelsesfejl
 • Transportskader.

Dette BYG-ERFA blad behandler disse forhold og den bygningsfysiske baggrund.

Vægrevner i eksisterende byggeri

Afhængigt af revneskadernes årsag og omfang kan der blive tale om forskellige tiltag alene eller i kombination.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.