Revner mellem gulvbrædder

Erfaringsblad
(43) 79 09 18 (annulleret)

Problem

Gulve af massive brædder af fx fyr, gran og pitch pine er umiddelbart efter lægning jævne og uden mellemrum mellem de enkelte brædder.

Efter nogle uger eller måneder kan der opstå større eller mindre revner mellem brædderne samt tværkrumninger i de enkelte brædder.

Revnedannelser kan ikke helt undgås idet brædderne ændrer dimension i takt med årstidernes skiftende fugtforhold. Undertiden ses imidlertid uacceptabelt store revner. Disse kan skyldes forkert oplagring af brædderne før henlægning eller stamme fra udlægning i fugtige bygninger.

Erfaringsbladets sider

Revner mellem gulvbrædder - side 1 Revner mellem gulvbrædder - side 2