Gå til hovedindhold

Åbne fuger i trægulve

åbne fuger i trægulve

Billedet viser store, åbne fuger i et svømmende trægulv, som er udlagt med for stort fugtindhold. Ved ibrugtagning er brædderne tørret ud og er derfor svundet. Da gulvfladen ikke har haft nogen bevægelsesmuligheder, har enkelte af fugerne mellem gulvbrædderne åbnet sig, hvorved gulvet har fået et uacceptabelt udseende. Dette BYG-ERFA blad beskriver, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af trægulve for at undgå problemer med store, uensartede fuger. I dette blad bruges betegnelsen åbne fuger om brede - ofte enkeltstående - fuger mellem brædder eller stave i trægulve. Denne betegnelse er valgt i stedet for revner eller sprækker, som begge også kan betyde revner i de enkelte brædder eller stave.

ID
(43) 99 09 23
Erstatter

Åbne fuger i trægulve skyldes som regel ændring af fugtindhold

Træ ændrer dimensioner afhængigt af fugtindholdet. På grund af dimensionsændringerne af brædder og stave i trægulve kan det ikke undgås, at bredden af fugerne mellem brædder eller stave også ændres. Lægges brædderne/stavene med et fugtindhold, som er højere end det, der senere vil være i bygningen, vil de svinde efter lægningen, og der vil komme permanente fuger mellem dem. Der kan dog tages forholdsregler, således at revnerne bliver ensartede, og således at deres størrelse begrænses mest muligt. Lægges brædderne/stavene med et fugtindhold, som er lavere end hvad der senere vil være i bygningerne, vil de udvide sig. Dette er årsagen til, at trægulve skal lægges med afstand til omgivende bygningsdele.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.