Gå til hovedindhold

Rettelse til BYG-ERFA blad (13) 04 08 03 Terrændæk - kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer

Rettelse til BYG-ERFA blad (13) 04 08 03 Terrændæk - kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer

Der har desværre indsneget sig en fejl i teksten.

På bladets forside - i midterspalten - under afsnittet "Rørgennemføringer og tilpasning til fundamenter" står:

Ved anvendelse af isoleringsplader i terrændækket udføres tilskæring (figur 1) af plader rundet om rørføringerne - i både ydervægs- og skillevægsfundamenter - ofte så unøjagtigt, at der opstår huller eller revner i samlingerne.

Der skal stå:

Ved anvendelse af isoleringsplader i terrændækket udføres tilskæring (figur 1) af plader rundet om rørføringerne - og ved tilpasning til ydervægs- og skillevægsfundamenter - ofte så unøjagtigt, at der opstår huller eller revner i samlingerne.

BYG-ERFA sekretariatet beklager fejlen.

Teksten i HTML-udgaven på www.byg-erfa.dk er rettet i henhold til ovenstående. Pdf-versionen og det trykte erfaringsblade revideres snarest muligt.

Rettet den 11.07.2005