Gå til hovedindhold

Tilføjelser til BYG-ERFA blad (21) 01 04 02 Bjælkehuse - tilstandsvurdering og vedligehold

I BYG-ERFA bladet (21) 010402 Bjælkehuse - tilstandsvurdering og vedligehold er anført, at nyopførte vægge sætter sig ca. 30 mm pr. meter væghøjde. I stedet for "ca." skulle der have stået "mindst". Sætningen kan blive op til 80 mm. Der må på den sikre side konstruktivt tages hensyn hertil, med mindre leverandøren af bjælkehuset opgiver en lavere værdi. 

Yderligere må man være opmærksom på, at  bygningsinspektoraterne kan og i en del tilfælde giver dispensation til at fravige bestemmelserne i Bygningsreglementet for småhuse (BR-S 98) vedrørende varmeisolering af enfamiliehuses ydervægge. Under forudsætning af at varmetabs- eller energirammen overholdes kan en ekstra ind- eller udvendig ekstraisolering af væggene hermed udelades og deres karakteristiske og smukke udseende bibeholdes. 

 

Civilingeniør, seniorkonsulent Jørgen Kloster, Teknologisk Institut