Gå til hovedindhold

Bjælkehuse – tilstandsvurdering og vedligehold

Bjælkehus

Bjælkehuse stiller særlige krav ved opførelse og vedligehold. I dette erfaringsblad gennemgås en række områder, hvor såvel bygningsejere, håndværkere som projekterende skal være særligt opmærksomme. For at sikre tætte og holdbare bjælkehuse er det vigtigt at tage hensyn til træets bevægelser og klimaskærmens vandafvisende evne. Indledningsbilledet viser et ældre bjælkehus opført i Danmark.

ID
(21) 01 04 02
Erstatter
Bjælkehuses vægge
(21) 91 04 19

Indledning

I Norge, Sverige, Rusland og andre lande med et særligt klima og med nem adgang til træstammer, har man opført bjælkehuse (blokhuse) i over tusind år med godt resultat. I det danske klima kræver sådanne huse imidlertid megen opmærksomhed og pasning. Ved brug af godt træ, som er konstruktivt beskyttet af et saddeltag med stort udhæng og løbende vedligeholdt, kan bjælkehuse dog holde længe. De ældre bjælkehuse er opbygget af rette, langsomtvoksende fyr- eller granstammer, som efter afkvistning og afbarkning er stablet i væggene - med topende mod rodende. Hver bjælke er tilpasset individuelt for at undgå utætte længdefuger og endesamlinger. I nyere huse er væggene oftest opført af industrielt bearbejdede træstammer med ens diameter og samlinger. I en variant er bjælkevæggene bygget af ens planker, der er samlet med fer og not.

Økologi, indeklima og brand

Bjælkehuse kategoriseres i dag som økologisk byggeri, da den overvejende del af bygningen udgøres af miljøvenlige og CO2-neutrale træmaterialer. De massive trækonstruktioner bidrager til et godt indeklima, da væggene er fugtregulerende og fungerer som gode varmelagre. Ved anvendelse som feriehuse (fx til kortere ophold om vinteren) kan de opvarmes hurtigt, og de relativt tykke vægge med store udhæng beskytter en del mod overophedning om sommeren. De bærende, massive yder- og skillevægge har de fornødne brandtekniske egenskaber, så det ikke er nødvendigt at beklæde med fx gipsplader.

Konstruktive bevægelser og sætning

Afhængigt af træets kvalitet, det resterende fugtsvind og belastningen på væggene, vil nyopførte bjælkevægge sætte sig ca. 30 mm pr. meter væghøjde - svindet sker især de første tre år. Derfor skal døre, vinduer og installationer indbygges, så de ikke ødelægges eller forhindrer væggene i at sætte sig. Herudover skal højden på stolper - fx til at bære udhæng over terrasser - kunne formindskes med skruebeslag. Hvis man undlader disse foranstaltninger forhindres træets normale sætning. Herved kan bjælkerne tvinges fra hinanden, så fugerne åbner sig, og huset bliver utæt for såvel vand som luft. Ligesom ved andre hustyper skal tagkonstruktioner om nødvendigt forankres i fundamenterne, men ved bjælkehuse skal disse forankringer kunne strammes efterhånden som husene sætter sig.

Bærende stolpe

Højderegulering foretages forneden af bærende stolpe ved hjælp af stilleskrue.

Vedligehold af klimaskærmen

Bjælkehuse kræver et relativt omfattende og omhyggeligt vedligehold - især hvis de er beliggende i vindudsatte områder. Her kan kraftig vind og slagregn presse vand ind ved bjælkeender og mellem bjælker. Man kan ikke altid se denne vandindtrængen indvendigt, men den giver anledning til råddannelse i bjælkerne. Generne kan dog begrænses af store tagudhæng - helst mere end de 0,5 meter, som bjælkehuse normalt forsynes med. Ved udsat beliggenhed kan det ofte være nødvendigt, at udragende bjælkeender - og eventuelt hele huset - beklædes med brædder.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.