Gå til hovedindhold

Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder

Ødelagt asfaltbelægning pga lodrette sider i udgravning

Når befæstede arealer retableres efter opgravning for ledningsarbejder, opstår der ofte kort tid efter skader i belægningen. Skaderne viser sig typisk som sætninger, revner og krakeleringer ved selve ledningsgraven eller dennes omgivelser. Udbedring af disse skader er nødvendig for at sikre vejens holdbarhed og af hensyn til trafiksikkerheden, men kan påføre samfundet meget store omkostninger. Indledningsbilledet viser en asfaltbelægning, ødelagt ved trafikbelastning i udførelsesfasen på grund af lodrette sider i udgravningen. I dette blad redegøres der for de typiske skader og deres årsager, og der gives anvisning på, hvorledes skader undgås.

Indledning

Behovet for lægning og reparation af ledninger og kabler i eksisterende vejarealer indebærer en lang række tekniske og administrative problemer. Ud over de midlertidige gener for trafikken omfatter problemerne specielt de svagheder og skader, som påføres vejanlægget ved retableringen. I belægningen kan der opstå ujævnheder, sætninger, hævninger og revner. Disse skader tiltager ofte med tiden, ikke alene på grund af normal slitage, men også fordi ledningsgraven ved tilfyldning vanskeligt kan opnå samme egenskaber som den omgivende vejbefæstelse og jordbund med hensyn til bl.a. bæreevne og modstand mod deformation og frostskade.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.