Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder

Ødelagt asfalt

Problem: Når befæstede arealer retableres efter opgravning for ledningsarbejder, opstår der ofte kort tid efter skader i belægningen. Udbedring af disse skader er nødvendig for at sikre vejens holdbarhed og af hensyn til trafiksikkerheden, men kan påføre samfundet meget store omkostninger. Typiske årsager til skader er:

  • at befæstelsen over ledningsgraven og den omkringliggende befæstelse har forskellige egenskaber (bæreevne, sætninger) og derfor ikke fungerer som en enhed,
  • at oplukningen af belægningen er udført uhensigtsmæssigt,
  • at der er benyttet et forkert udgravningsprofil i forhold til forekommende jordarter,
  • at der er benyttet forkerte tilfyldningsmaterialer,
  • at tilfyldningsmaterialerne er komprimeret utilstrækkeligt,
  • at selve belægningen er retableret uhensigtsmæssigt.
Annulleret
22. september 1999
ID
(40) 86 09 15