Gå til hovedindhold

Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag

Polystyrenisolering på flade tage

Dette erfaringsblad behandler primært forholdsregler i forbindelse med EPSisolering, som er det hyppigst anvendte brændbare isoleringsmateriale til flade tage. Ekspanderet polystyren (EPS) har igennem flere årtier været anvendt til isolering af flade tage. Da EPS er brændbart, findes der særlige regler for beskyttelse af materialet mod brandpåvirkning, så anvendelsen ikke medfører øget brandrisiko. De brandtekniske regler gælder for alle brændbare isoleringsmaterialer. Indledningsbilledet viser montering af fastgørelsesbeslag (tagskrue) igennem flere lag EPS-isolering, trædefast mineraluld samt første lag tagpap. Se rettelse til dette erfaringsblad.

ID
(27) 08 11 21

Indledning

EPS er et hyppigt anvendt isoleringsmateriale til tage med lav hældning – både på grund af materialets isoleringsevne og trykstyrke samt fordi det er let at bearbejde og fx kileskære på fabrik. EPS er brandteknisk et såkaldt „klasse F materiale“ (kan ikke brandklassificeres). Ved opvarmning (brand) er der risiko for, at materialet smelter, løber gennem eventuelle utætheder i underlaget, ned i underliggende lokaler og antænder brændbart materiale.

Utilstrækkelig lagringstid for EPS-pladerne inden montering kan endvidere medføre, at pladerne krymper efter oplægning på taget, så der opstår spalter imellem pladerne. Temperaturændringer kan også medføre dimensionsændringer, som sammen med eventuel krympning fx kan resultere i folder i tagmembranen.

Uheldige følger – af dels brand oppefra, dels dimensionsændringer – kan imødegås ved anvendelse af et membranunderlag placeret mellem EPS-pladerne og tagmembranen. Ved behov for at beskytte mod brand nedefra kan anvendes et mellemlag placeret imellem den bærende konstruktion og EPS-isolering (figur 2).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.