Polystyrenisolerede stålpladetage og brand

I dette BYG-ERFA blad beskrives brandtekniske forhold ved anvendelse af polystyrenisolering på profilerede stålpladetage med tagdækning af tag-folie eller tagpap. I bladet redegøres for relevante bestemmelser i Bygningsreglement 1995, herunder MK-godkendelser for tagbelægninger på underlag af polystyren, samt tagkonstruktioner hvori der indgår polystyrenisolering. Billedet er fra 1970, hvor en brand i et underliggende rum medførte, at den polystyrenisolerede stålpladekonstruktion hurtigt mistede sin bæreevne og faldt ned. Det skal bemærkes, at den pågældende konstruktion ikke er lovlig i dag.

Erfaringsbladets sider

Polystyrenisolerede stålpladetage og brand - side 1 Polystyrenisolerede stålpladetage og brand - side 2