Overgangssamlinger i afløbssystemer

Erfaringsblad
(50) 94 10 20 (annulleret)

Indhold

 • Problem
 • Forslag til løsning

Problem

Både i forbindelse med nyanlæg og ved ombygning af ældre afløbssystemer kommer man ud for den situation, at rør af forskellige materialer skal samles. Til dette formål findes der mange komponenter, som giver tætte overgangssamlinger. Disse samlinger er for de flestes vedkommende også fleksible. Mange entreprenører er imidlertid ikke klar over disse muligheder og samler blot rørene ved indstikning og eventuelt omstøbning med beton. Sådanne løsninger er ikke lovlige og kan give anledning til en række problemer i afløbssystemet.

 • Forskydninger i samlingen kan medføre forstoppelser.
 • En stiv samling kan medføre brud i ledningen.
 • Samlingen er ikke nødvendigvis tæt og kan medføre udsivning af spildevand og indsivning af grundvand.


Figur 1. Ved reparation af en støbejernsledning er den gamle Ø 75 mm stikledning af støbejern udskiftet med en Ø 110 mm PVC-ledning. PVC-ledningen er krympet omkring støbejernsmuffen. PVC-materialet er ødelagt ved opvarmningen, og samlingen er utæt.

Problem

Både i forbindelse med nyanlæg og ved ombygning af ældre afløbssystemer kommer man ud for den situation, at rør af forskellige materialer skal samles. Til dette formål findes der mange komponenter, som giver tætte overgangssamlinger. Disse samlinger er for de flestes vedkommende også fleksible. Mange entreprenører er imidlertid ikke klar over disse muligheder og samler blot rørene ved indstikning og eventuelt omstøbning med beton. Sådanne løsninger er ikke lovlige og kan give anledning til en række problemer i afløbssystemet.

 • Forskydninger i samlingen kan medføre forstoppelser.
 • En stiv samling kan medføre brud i ledningen.
 • Samlingen er ikke nødvendigvis tæt og kan medføre udsivning af spildevand og indsivning af grundvand.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Overgangssamlinger i afløbssystemer - side 1 Overgangssamlinger i afløbssystemer - side 2 Overgangssamlinger i afløbssystemer - side 3 Overgangssamlinger i afløbssystemer - side 4