Gå til hovedindhold

Overgangssamlinger – mellem forskellige typer afløbsrør

Støbejernsledning med tilslutning til pvc-ledning

I forbindelse med såvel nyanlæg som ombygning af ældre afløbssystemer skal der ofte samles rør af forskellige materialer. Der findes mange koblinger, som både er fleksible og som giver tætte overgangssamlinger. Mange entreprenører kender ikke disse muligheder, og samler ofte rørene ved indstikning og eventuelt omstøbning med beton. Sådanne løsninger er både ulovlige og kan medføre tæthedsproblemer, brud og forstoppelser i afløbssystemet. Fotografiet viser en støbejernsledning, hvor en tilslutning af støbejern er udskiftet med en pvc-ledning af større dimension, som herefter er opvarmet og krympet omkring støbejernsmuffen. Resultatet er, at pvc-materialet er ødelagt og samlingen utæt.

ID
(50) 06 12 29
Erstatter

Indledning

Ved samling af rør af forskellige materialer skal der altid anvendes specielle overgangssamlinger. Brug af uautoriserede løsninger i afløbssystemet indebærer stor risiko for fx:

  • Forstoppelser (som følge af forskydninger i samlingen).
  • Ledningsbrud (som følge af stive samlinger).
  • Utætte samlinger (som kan medføre dels udsivning af spildevand dels indsivning af grundvand).

Jævnfør Bygningsreglementet [1] kræves ikke længere VA-godkendte afløbskomponenter. Alle komponenter skal dog være afprøvet, og fabrikanten skal levere et godkendt kvalitetsstyringssystem, der påviser ensartet fremstilling af produkterne. Derfor anbefales at forlange dokumentation for afprøvningen, fx ved at producenterne er tilmeldt en frivillig godkendelsesordning [2] [3]. I det følgende vises de mest almindelige typer koblinger og overgangssamlinger mellem forskellige materialer. Ved tvivl om den bedst mulige løsning anbefales, at søge rådgivning hos leverandøren samt forespørge hos kommunen om eventuelle særlige krav til overgangssamlinger. Bemærk, at anvendelse af gummimanchetter forudsætter omhyggelig sammenspænding af hensyn til tætheden af den færdige samling. Sammenspænding med henholdsvis momentnøgle og i henhold til bespændingsdiagram er beskrevet sidst i dette erfaringsblad.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.