Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Opstropning af afløbsledninger

Mangelfuld opstropning

Rørbrud og samlinger, der er trukket fra hinanden, ses ofte, når afløbsledninger på grund af mangelfuld opstropning (dvs. ophængning under dæk og bjælker) sætter sig i forhold til bygning og brønde. Problemerne kan blive aktuelle ved f.eks. pælefunderede huse, der sædvanligvis opføres, hvor jordbunden ikke er bæredygtig nok til traditionel fundering. Dette BYG-ERFA blad understreger betydningen af korrekt opstropning og bringer en illustrativ gennemgang af detailudformninger.

Annulleret
24. september 2020
ID
(50) 96 10 29

Forfattere

Ulla Anthonisen
Akademiingeniør
Teknologisk Institut, Rørcentret
www.teknologisk.dk

Inge Faldager
Akademiingeniør
Rørcentret, Energi og Klima, Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk
if@teknologisk.dk

Viggo Nielsen
Civilingeniør
www.teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.