Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Opstropning af afløbsledninger

Mangelfuld opstropning

Rørbrud og samlinger, der er trukket fra hinanden, ses ofte, når afløbsledninger på grund af mangelfuld opstropning (dvs. ophængning under dæk og bjælker) sætter sig i forhold til bygning og brønde. Problemerne kan blive aktuelle ved f.eks. pælefunderede huse, der sædvanligvis opføres, hvor jordbunden ikke er bæredygtig nok til traditionel fundering. Dette BYG-ERFA blad understreger betydningen af korrekt opstropning og bringer en illustrativ gennemgang af detailudformninger.

Annulleret
24. september 2020
ID
(50) 96 10 29