Nedbrydning af indmuret træ

Erfaringsblad
(29) 95 12 21 (annulleret 21.10.2011)
Udgave
2

Indhold

  • Forebyggelse i projekteringsfasen
  • Forebyggelse i udførelsesfasen
  • Forebyggelse i driftsfasen
  • Reparation

Svampe- og insektangreb udgør en væsentlig risiko for indmurede trækonstruktioner, som efter eventuel opfugtning sjældent udtørres tilstrækkelig hurtigt.

Faren for biologiske angreb forstærkes af den udbredte anvendelse af uimprægneret træ, som var typisk for ældre dansk byggepraksis ved hel eller delvis indbygning af træ i murværk.

Fugtpåvirkningen kan komme udefra gennem utætte tage og facader, indefra i form af kondens eller nedefra som opstigende grundfugt.

Dette BYG-ERFA blad handler om forebyggelse og reparation.

Forebyggelse i projekteringsfasen

Brug af trækonstruktioner i tæt kontakt med eller indelukket i facademur bør mindskes. Ringe murtykkelse i forbindelse med udsat placering af trækonstruktioner giver en øget risiko for biologisk nedbrydning – en risiko, som forstærkes, hvis tag og facader er utætte. I gadefacader er der ofte relieffer, gesimser og lignende, som kan forøge risikoen for opfugtning. Angreb i indmurede remme kan spredes fra rem til bjælkeender, hvorved skadesomfanget øges.

Gavlbjælker og spær bør være fri af gavlens murværk. Trempelstolper bør placeres fri af murværk. Indmurede remme bør undgås. Remme bør være ventilerede, som f.eks. spærrem i et saddeltag eller være brudt, så angreb ikke kan brede sig massivt fra den ene ende til den anden. Trappeydervanger af træ bør monteres med en lille afstand til murværk og hulrummet bør være ventileret.

Hvor direkte kontakt med murværk ikke kan undgås, f.eks. ved understøtningsflader, bør der være en fugtspærre mellem træ og murværk og luft mellem træ og mur på andre sider. Der kan også anvendes trykimprægneret træ, imprægneret til klasse A eller AB iht. Dansk Standard DS 2122/ NTR, eller der kan udføres en lokal efterimprægnering af f.eks. bjælke- og spærender før montering. Efterimprægneringen kan udføres som en dypning eller en borehulsvanding kombineret med overfladebehandling.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Nedbrydning af indmuret træ - side 1 Nedbrydning af indmuret træ - side 2