Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Nedbrydning af indmuret træ

nedbrudt træ

Svampe- og insektangreb udgør en væsentlig risiko for indmurede trækonstruktioner, som efter eventuel opfugtning sjældent udtørres tilstrækkelig hurtigt. Faren for biologiske angreb forstærkes af den udbredte anvendelse af uimprægneret træ, som var typisk for ældre dansk byggepraksis ved hel eller delvis indbygning af træ i murværk. Fugtpåvirkningen kan komme udefra gennem utætte tage og facader, indefra i form af kondens eller nedefra som opstigende grundfugt. Dette BYG-ERFA blad handler om forebyggelse og reparation.

Annulleret
21. oktober 2011
ID
(29) 95 12 21
Erstatter
Udgave
2