Gå til hovedindhold

Indmuret træ i ældre bygninger – nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse

Muret trempel med rem

Nedbrydning af træværk forekommer ofte i ældre bygninger opført i en periode, hvor det var gængs byggepraksis – helt eller delvis – at indmure uimprægneret træ. Nedbrydningen forekommer som følge af fugt fra utætte tage og facader, kondens indefra eller som opstigende grundfugt. I erfaringsbladet gennemgås såvel årsager til nedbrydning som forebyggelse og reparationsmetoder. Billedet viser muret trempel med rem og delvist indmurede trempelstolper af ubeskyttet træ. Bemærk, at et undertag af banevarer ikke opfylder brandkravene for indvendig overfladebeklædning i udnyttelige tagrum.

ID
(29) 11 10 21
Erstatter

Indledning

Hvis trækonstruktioner er i tæt kontakt med – eller indelukket i – murværk er der en væsentlig risiko for fugtskader og dermed for biologisk nedbrydning. Risikoen øges ved udsat placeret og mangelfuldt beskyttet træværk, eller tilførsel af fugt fra utætte tage og facader, fx ved relieffer og gesimser (figur 1). Angreb i indmurede remme, stolper og bjælker kan spredes til andre trækonstruktioner, så skadeomfanget øges.

Figur 1. Manglende vedligeholdelse af sålbænke og gesimsbånd

Figur 1. Manglende vedligeholdelse af sålbænke og gesimsbånd betyder risiko for opfugtet murværk og skader på træværk.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.