Myreskader i og ved bygninger

Erfaringsblad
(29) 95 02 28 (annulleret 30.08.2010)
Udgave
2

Indhold

  • Myrers skadelige aktivitet
  • Bekæmpelse af myrer
  • Myrer og deres levevis

Myrer kan give anledning til en række fugt-, styrke- og komfortproblemer. Fugtige bygningsdele angribes lettere af råd og svamp, isoleringsmaterialers effekt nedsættes, overflader misfarves og konstruktioner, f.eks. gulve, kan bryde sammen. Alt dette kan der gøres noget ved, hvis man under projektering, vedligeholdelse og eventuel reparation følger dette BYG-ERFA blads retningslinier.

Myrers skadelige aktivitet

Myreboer anlægges i hulheder, der allerede eksisterer eller dannes ved, at myrer bortgnaver blødt træ eller isoleringsmateriale. Det træ, der bortgnaves, er i reglen blødt, fordi det i forvejen er beskadiget af fugt og svampeangreb, men nogle få arter, de såkaldte herkulesmyrer, kan også lave huler og gange i ubeskadiget træ.

Myregnavet træ kendes på, at de hårdeste dele af træets struktur står tilbage, og at den gnavede overflade er fløjlsagtig glat at se på. Blandt isoleringsmaterialerne går det især ud over skumplastplader.

Når myreboer og gange anlægges under fliser eller anden belægning, fjerner myrer det udgravede sand. Det kan ses som små bunker på steder, hvor for eksempel fliser støder op mod hinanden. Med tiden kan fliser komme til at synke, så belægningen bliver ujævn. 

Fugtskader opstår over og omkring de steder, hvor der er aktive myreboer. Fugten stammer fra de mange myrer og deres larver, og vil i reglen forplante sig opad og til siderne. Er der god ventilation omkring myreboet, er fugten ikke noget problem. I mange tilfælde kan fugten ikke komme væk og opsuges derfor af træværk, der er i kontakt med boet.

Et bo, der ligger under et trægulv, kan forårsage misfarvning og råd i gulvbrædderne. Fugtskader, der har medført svækkelse af træet på grund af svampeangreb, skal udbedres, når myreboet er fjernet.

Regler ved projektering
Myreaktivitet i en bygning om vinteren skyldes ofte, at myrer har et bo under huset. Når myrer på grund af bygningens opvarmning forhindres i at ligge i dvale, tvinger man dem til at søge føde inden døre. Det kan forhindres ved, at man sørger for god ventilation og isolering under gulvet, så klaplag og krybekælder ikke opvarmes af bygningens eget varmeanlæg og varmtvandsrør.

Myrer søger føde udendørs. Derfor kan myreboer i bygninger, når det er varmt ude, bekæmpes med insektbekæmpelsesmidler, der vandes ned i jorden hele vejen rundt langs med husets sokkel. Et lag grus, eller andet materiale, der fremmer nedsivning af vand, helt inde ved soklen vil lette en eventuel fremtidig bekæmpelse af myreboer i bygningen ved hjælp af vandegifte.

Myrer og husets vedligeholdelse
Når et myrebo bliver stort, vil der i reglen være så mange arbejdermyrer på vej til og fra boet, at man bliver opmærksom på dets tilstedeværelse. Undersøg altid årsagen til usædvanlige myrevandringer i huset. Se efter spor af myreboer, for eksempel bunker af sand, træsmuld og lignende, der opstår på steder, hvor de ikke skulle være.

Bank på træ for at høre, hvor bo og gange er og afdæk eventuelt steder, hvor der er begrundet mistanke om et myrebo. På varme sommerdage vil vingede myrer i massevis indendørs også være et tegn på, at der er et myrebo inde i huset eller under huset.

Undersøg ventilation under gulve, og om synligt isoleringsmateriale er intakt. Kig på bygningens sokkel for at finde ind- eller udgangsveje. Se efter misfarvede pletter på gulve i stueplan.<

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Myreskader i og ved bygninger - side 1 Myreskader i og ved bygninger - side 2