Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Myreskader i bygninger

Myreangreb

Problem: Flere arter af myrer kan forårsage skader på træværk i bygninger. Myrerne slår sig som regel ned på utilgængelige steder, hvor bekæmpelse og udbedring af skader er vanskelig. I mange tilfælde udvikles der skader i ubemærkethed over lang tid og det vil ofte være nødvendigt med omfattende reparationer. Et typisk eksempel er et myrebo, der anlægges i det snævre hulrum under et trægulv på terrændæk. Skaden opdages ofte først, når den er så fremskreden, at gulvbrædderne bryder sammen. Isoleringsmaterialer kan ligeledes blive ødelagt, hvis en myrekoloni slår sig ned i dem.

Annulleret
28. februar 1995
ID
(29) 90 05 19
Emneord

Forfatter

Lise Stengård Hansen
Cand.scient.
BIOTEKNIK
Dansk Teknologisk Institut

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
220 kr.