Misfarvende svampe og bakterier på træ

Erfaringsblad
(29) 04 05 27

Indhold

 • Indledning
 • Skimmelsvampe
  • Forebyggelse
  • Fjernelse
 • Skimmelsvampe
 • Blåsplintsvampe
  • Forebyggelse
  • Fjernelse
 • Blåsplintsvampe
 • Bakterieangreb
  • Forebyggelse
  • Udbedring
 • Bakterier

I dette erfaringsblad beskrives såvel vækstforhold som problemer med svampe og bakterier, samt hvordan eventuelle misfarvninger forebygges og fjernes.

Træ, der udsættes for fugt, kan blive angrebet af bakterier og skimmel- eller blåsplintsvampe.

Angrebene svækker ikke træet, men er skæmmende, og deres forekomst er tegn på et så højt fugtindhold, at der er risiko for angreb af trænedbrydende svampe.

Billedet viser et bræt med blåsplintsvampe, som danner sorte belægninger på træets overflader og blåligt misfarvet ved.

Indledning

Skimmel

Figur 1. Skimmel på spær af fyrretræ

Misfarvet træ kan skyldes forekomst af skimmel- og blåsplintsvampe eller bakterieangreb.

 • Skimmelsvampe lever på træets overflade og kan misfarve såvel ubehandlet som trykimprægneret træ. Misfarvningerne kan normalt fjernes.
 • Vækst af blåsplintsvampe skyldes især uhensigtsmæssig oplagring af ubehandlet træ. Svampevæksten medfører en dybtgående misfarvning, som ikke kan fjernes.
 • Bakterieangreb gør træet porøst og væskeopsugende, hvilket kan medføre problemer ved overfladebehandling og imprægnering.

I det følgende gennemgås, hvordan ovennævnte misfarvninger kan forebygges og eventuelt fjernes.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Misfarvende svampe og bakterier på træ - side 1 Misfarvende svampe og bakterier på træ - side 2