Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Bakterieangreb i træ

Bakterieangreb

Problem: I tørt splintved af nåletræ, f.eks. fyr og gran, ses undertiden afgrænsede områder, der opsuger væske hurtigere og i større mængde end normalt. >Øget opsugningsevne ses i forbindelse med:

  • Imprægnering, især vakuumimprægnering af vinduer og døre. Overoptagelse af imprægneringsvæske medfører forlænget afdunstningstid.
  • Grunding, hvor væsken forsvinder ind i træet uden at nedsætte sugeevnen.
  • Maling, hvor især vedhæftningen svigter, figur 3, eller overfladen misfarves, figur 1. Overfladebehandling med træbeskyttelsesmidler, der opsuges uden at efterlade en overfladefilm, men i stedet danner mørke skjolder, figur 4.
  • Lakering, bejdsning og ludbehandling af f.eks. møbeloverflader, hvor der opstår pletvis misfarvning.

Disse mere porøse områder er ofte forårsaget af bakterieangreb. Træet bliver mere vandsugende, hvorved der under fugtige forhold kan skabes betingelser for angreb af trænedbrydende svampe. Bakterieangreb kan også under visse omstændigheder forårsage alvorlig svækkelse af trækonstruktioner, f.eks. træfundering, bolværk og lignende stærkt fugteksponerede konstruktioner.

Annulleret
27. maj 2004
ID
(29) 92 03 31

Forfatter

Anne Pia Koch
Centerchef
Teknologisk Institut, TI Byggeri
www.teknologisk.dk
anne.pia.koch@teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
220 kr.