Bakterieangreb i træ

Erfaringsblad
(29) 92 03 31 (annulleret 27.05.2004)

Indhold

 • Problem
 • Forslag til løsning
 • Forklaring

Problem

I tørt splintved af nåletræ, f.eks. fyr og gran, ses undertiden afgrænsede områder, der opsuger væske hurtigere og i større mængde end normalt.

Øget opsugningsevne ses i forbindelse med:

 • Imprægnering, især vakuumimprægnering af vinduer og døre. Overoptagelse af imprægneringsvæske medfører forlænget afdunstningstid.
 • Grunding, hvor væsken forsvinder ind i træet uden at nedsætte sugeevnen.
 • Maling, hvor især vedhæftningen svigter, figur 3, eller overfladen misfarves, figur 1. Overfladebehandling med træbeskyttelsesmidler, der opsuges uden at efterlade en overfladefilm, men i stedet danner mørke skjolder, figur 4.
 • Lakering, bejdsning og ludbehandling af f.eks. møbeloverflader, hvor der opstår pletvis misfarvning.


Disse mere porøse områder er ofte forårsaget af bakterieangreb. Træet bliver mere vandsugende, hvorved der under fugtige forhold kan skabes betingelser for angreb af trænedbrydende svampe, figur 2.

Bakterieangreb kan også under visse omstændigheder forårsage alvorlig svækkelse af trækonstruktioner, f.eks. træfundering, bolværk og lignende stærkt fugteksponerede konstruktioner.

Problem

I tørt splintved af nåletræ, f.eks. fyr og gran, ses undertiden afgrænsede områder, der opsuger væske hurtigere og i større mængde end normalt.

Øget opsugningsevne ses i forbindelse med:

 • Imprægnering, især vakuumimprægnering af vinduer og døre. Overoptagelse af imprægneringsvæske medfører forlænget afdunstningstid.
 • Grunding, hvor væsken forsvinder ind i træet uden at nedsætte sugeevnen.
 • Maling, hvor især vedhæftningen svigter, figur 3, eller overfladen misfarves, figur 1. Overfladebehandling med træbeskyttelsesmidler, der opsuges uden at efterlade en overfladefilm, men i stedet danner mørke skjolder, figur 4.
 • Lakering, bejdsning og ludbehandling af f.eks. møbeloverflader, hvor der opstår pletvis misfarvning.


Disse mere porøse områder er ofte forårsaget af bakterieangreb. Træet bliver mere vandsugende, hvorved der under fugtige forhold kan skabes betingelser for angreb af trænedbrydende svampe, figur 2.

Bakterieangreb kan også under visse omstændigheder forårsage alvorlig svækkelse af trækonstruktioner, f.eks. træfundering, bolværk og lignende stærkt fugteksponerede konstruktioner.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Bakterieangreb i træ - side 1 Bakterieangreb i træ - side 2