Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Malebehandling af vægge i vådrums "fugtige zone"

Mug og skimmelvækst på malebehandlet vådrumsvæg

Anvendelse af malebehandling i vådrum kan medføre problemer i form af misfarvninger, skimmelvækst og muggen lugt, hvis projektering, udførelse og vedligehold ikke er i orden. Dette blad anviser, hvordan lette vægge og vægge med organiske materialer kan sikres vandtæthed. Bladet omhandler kun "fugtig zone", da malebehandling med få undtagelser ikke er er tilladt i "vådzone". Det medfører fx, at malebehandlede vægge skal have 50 cm sikkerheds- afstand til bruseplads mv., og at lette vægge i vådrum under 3,25 m2 ikke må malebehandles. Billedet viser mug og skimmelvækst på en ét år gammel malebehandlet vådrumsvæg af gipsplader.

Annulleret
21. april 2022
ID
(42) 02 10 16

Forfattere

Erik Brandt
Civilingeniør, seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi/Aalborg Universitet
www.sbi.aau.dk
ebr@sbi.aau.dk

Peter Svane
Civilingeniør
Malerteknisk Rådgivning ApS
www.overflade.dk

Lisbet Jensen
Konsulent
Overfladeteknik
Malerteknisk Rådgivning ApS
www.overflade.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.