Gå til hovedindhold

Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton – lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse

Sammenbyggede enfamiliehuse

Dette erfaringsblad beskriver principper for udførelse af lejlighedsskel og angiver eksempler på, hvordan bygningsreglementets krav opfyldes, fx ved at undgå "faste forbindelser" mellem de to vægdele eller utætheder ved gennemføringer i væggene, flanketransmission via ydervæg eller transmission via tagrum. Lejlighedsskel mellem sammenbyggede enfamiliehuse, fx i rækkehusbebyggelser, udføres ofte som dobbeltvægge af letbeton (porebeton eller letklinkerbeton). Lydisolationen skal ifølge BR-S 98 være mindst 55 dB.

ID
(22) 03 05 07

Indledning

Med en korrekt projekteret og omhyggeligt udført dobbeltvæg mellem boliger kan man opnå langt bedre lydisolation end med en enkeltvæg opført med tilsvarende materialeforbrug. I det følgende gennemgås, hvordan det er muligt at opnå en luftlydisolation på mindst 55 dB ved at opføre enten to oplimede vægge af porebeton (elementer/plader) eller to helvægge af letklinkerbeton. For at undgå dårlig lydisolation skal dobbeltvægge blandt andet sikres mod:

  • faste forbindelser mellem væggene,
  • utætheder i hver enkelt væg,
  • flanketransmission i facader.

Den nødvendige, fuldstændige adskillelse mellem de to dele i dobbeltvægge – også ved samlinger med tilstødende bygningsdele – forudsætter, at stabiliteten er i orden for hver enkelt bolig. Man skal desuden være opmærksom på, at projektering af lofter og lejlighedsskel i tagrum skal ske i henhold til gældende krav til brand og varmeisolering [4].

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.