Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Lydisolerende dobbeltvægge af porebeton

Lodret snit

Problem: Lydisolationen mellem sammenbyggede enfamiliehuse tilfredsstiller i en del byggerier ikke kravet i BR 82 og BR-S 85 om, at luftlydisolationen R´w mellem boligenheder skal være mindst 55 dB. Lejlighedsskel i rækkehusbebyggelser og lign. opføres oftest som dobbeltvægge. Dette blad omhandler dobbeltvægge af porebetonelementer med en densitet på 600-750 kg/m3. Mellem boligenheder og rum, hvori frembringes særligt generende støj, skal luftlydisolationen R´w være mindst 60 dB. Forudsætningerne for at opfylde dette krav er ikke beskrevet i dette blad. Dårlig lydisolation for dobbeltvægge skyldes hyppigst faste forbindelser mellem de to vægdele. Der kan dog være andre årsager til dårlig lydisolation (f.eks. utætheder, flanketransmission via ydervæg eller lydtransmission via tagrum).

Forfatter

Dan Brøsted Pedersen
Civilingeniør
DELTA
www.delta.dk
dbp@delta.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
220 kr.