Lydisolerende dobbeltvægge af porebeton

Erfaringsblad
(22) 92 01 09 (annulleret 07.05.2003)
Udgave
2

Indhold

  • Problem
  • Forslag til løsning
  • Forklaring

Problem

Lydisolationen mellem sammenbyggede enfamiliehuse tilfredsstiller i en del byggerier ikke kravet i BR 82 og BR-S 85 om, at luftlydisolationen R´w mellem boligenheder skal være mindst 55 dB.

Lejlighedsskel i rækkehusbebyggelser og lign. opføres oftest som dobbeltvægge. Dette blad omhandler dobbeltvægge af porebetonelementer med en densitet på 600-750 kg/m3.

Mellem boligenheder og rum, hvori frembringes særligt generende støj, skal luftlydisolationen R´w være mindst 60 dB. Forudsætningerne for at opfylde dette krav er ikke beskrevet i dette blad.

Dårlig lydisolation for dobbeltvægge skyldes hyppigst faste forbindelser mellem de to vægdele. Der kan dog være andre årsager til dårlig lydisolation (f.eks. utætheder, flanketransmission via ydervæg eller lydtransmission via tagrum).

Figur 1. Lodret snit

Problem

Lydisolationen mellem sammenbyggede enfamiliehuse tilfredsstiller i en del byggerier ikke kravet i BR 82 og BR-S 85 om, at luftlydisolationen R´w mellem boligenheder skal være mindst 55 dB.

Lejlighedsskel i rækkehusbebyggelser og lign. opføres oftest som dobbeltvægge. Dette blad omhandler dobbeltvægge af porebetonelementer med en densitet på 600-750 kg/m3.

Mellem boligenheder og rum, hvori frembringes særligt generende støj, skal luftlydisolationen R´w være mindst 60 dB. Forudsætningerne for at opfylde dette krav er ikke beskrevet i dette blad.

Dårlig lydisolation for dobbeltvægge skyldes hyppigst faste forbindelser mellem de to vægdele. Der kan dog være andre årsager til dårlig lydisolation (f.eks. utætheder, flanketransmission via ydervæg eller lydtransmission via tagrum).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Lydisolerende dobbeltvægge af porebeton - side 1 Lydisolerende dobbeltvægge af porebeton - side 2