Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Langtidsmåling af fugtforhold – i bygninger og bygningskonstruktioner

Langtidsmålinger udføres med sensorer

Fugtgener og fx skimmelvækst medfører ofte interesse for – gennem en længere periode – at registrere temperatur og relativ luftfugtighed (RF) i en bygning eller fugtindholdet i et materiale i en bygningskonstruktion. I erfaringsbladet beskrives metoder og udstyr til langtidsmåling af dels bygningers indeklima, dels fugtindhold i træ og beton. Desuden omtales metodernes begrænsninger, og hvor der kræves særlig opmærksomhed ved udførelse af målinger. Langtidsmålinger udføres med sensorer, som kan aflæses enten manuelt med jævne mellemrum eller via automatisk registrerende dataopsamlingsudstyr (datalogger), der eventuelt kan fjernaflæses via mobiltelefonnettet. Billedet viser en forprogrammeret datalogger, hvor de indsamlede data i et lokale efter en bestemt periode kan aflæses og analyseres.

Forfattere

Georg Christensen
Civilingeniør
Bygge- og Miljøteknik A/S
www.byggeteknik.com
gc@byggeteknik.com

Jonas Kolbe
Bygningskonstruktør
Bygge- og Miljøteknik A/S
www.byggeteknik.com
jok@byggeteknik.com

Erik Brandt
Civilingeniør, seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi/Aalborg Universitet
www.sbi.aau.dk
ebr@sbi.aau.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.