Gå til hovedindhold

Langtidsmåling af fugtforhold – i bygninger og bygningskonstruktioner

Langtidsmålinger udføres med sensorer

Fugtgener og fx skimmelvækst medfører ofte interesse for – gennem en længere periode – at registrere temperatur og relativ luftfugtighed (RF) i en bygning eller fugtindholdet i et materiale i en bygningskonstruktion. I erfaringsbladet beskrives metoder og udstyr til langtidsmåling af dels bygningers indeklima, dels fugtindhold i træ og beton. Desuden omtales metodernes begrænsninger, og hvor der kræves særlig opmærksomhed ved udførelse af målinger. Langtidsmålinger udføres med sensorer, som kan aflæses enten manuelt med jævne mellemrum eller via automatisk registrerende dataopsamlingsudstyr (datalogger), der eventuelt kan fjernaflæses via mobiltelefonnettet. Billedet viser en forprogrammeret datalogger, hvor de indsamlede data i et lokale efter en bestemt periode kan aflæses og analyseres.

ID
(99) 14 10 05

Indledning

Bygningsreglementet [1] kræver, at bygninger ved aflevering skal være så tørre, at der ikke opstår indeklimaproblemer eller materialenedbrydning. Ved langtidsmålinger kan det kontrolleres om fugtindholdet – også i brugsperioden – er så lavt, at der ikke er risiko for fugtproblemer, fx rådskader i træværk eller skimmelvækst på materialeoverflader. Langtidsmålinger anvendes ofte til at afdække:

  • høj relativ luftfugtighed (RF), som kan medføre skimmelvækst på overflader,
  • kondens, som kan medføre fugtskader i gulve, vægge og tage.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.