Gå til hovedindhold

Krybekældre i Grønland – fundering, dræning, isolering, fugt og ventilation

Huse i Grønland

I Grønland er krybekældre på grund af terrænforholdene en meget anvendt funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst – i såvel selve krybekælderen som inde i bygningen på den nederste del af ydervæggens inderside. Her forekommer skimmelvæksten normalt, hvor et krybekælderfundament af beton fortsætter ubrudt op i en betonbagvæg. Anvendelse af andre funderingsmetoder, fx terrændæk, er på grund af risiko for oversvømmelser ved tøbrud sjældent hensigtsmæssige alternativer. I erfaringsbladet omtales de særlige forhold, som skal tilgodeses ved konstruktion af krybekældre under grønlandske forhold. På billedet ses en grønlandsk by med bygninger placeret på skrånende terræn. Foto Lasse Bak Mejlvang

Indledning

Bygninger med krybekælderkonstruktioner er et naturligt valg i Grønland, fx for at undgå risiko for oversvømmelser i tøbrudsperioder. I Grønland anvendes ofte randfundament og dæk-/skivekonstruktion, støbt på stedet. Af hensyn til bygningens stabilitet og brandtekniske forhold kan en del af krybekældervæggens betonkonstruktion fortsætte – i reduceret tykkelse – op i ydervæggen. Siderne lukkes fx med en let, ikke-bærende konstruktion af træ beklædt med uorganisk plademateriale, så der etableres et lukket rum under nederste dæk.

Etageadskillelse af træ over krybekælder sikres [1] mod fugtgener og -skader ved at ventilere krybekælder til det fri. Ventilationsåbninger i ydervægge fordeles jævnt med mindst én åbning nær hvert udadgående hjørne i bygningen. Åbningernes underkant placeres højst muligt over terræn. Eventuelle skillevægge i krybekælder forsynes med ventilationsåbninger svarende til ydervæggenes. BR06 [1] kræver dræning under bygninger – herunder bunden af kryberum. For at undgå lugtgener anbefales oprensning og afrømning af eventuelt muldlag i byggefelt inden udførelse af fundament.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.