Betonstøbte krybekældre i Grønland – risiko for skimmelvækst

Indhold

 • Indledning
 • Klimaforhold
 • Fundering og krybekælderbund
 • Vandafledning omkring bygningen
 • Adgang til krybekælderen
 • Ventilationsåbninger i krybekældervæg
 • Ventilation – aftrækskanal over tag
 • Ventilationsåbninger – friholdelse for sne
 • Installationer i krybekældre
 • Kuldebroer
 • Dæk over krybekældre
 • Radon
 • Sammenfatning

I Grønland er krybekældre en meget anvendt funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst – i såvel selve krybekælderen som inde i bygningen på den nederste del af ydervæggens inderside.

Her ses skimmelvæksten normalt, hvor et krybekælderfundament af beton fortsætter ubrudt op i en betonbagvæg. Anvendelse af andre funderingsmetoder, fx terrændæk, er på grund af terrænforholdene sjældent teknisk og økonomisk hensigtsmæssige alternativer. I erfaringsbladet omtales de særlige forhold, som skal tilgodeses ved konstruktion af krybekældre under grønlandske forhold. På billedet ses en grønlandsk by med bygninger placeret på stærkt skrånende terræn.

Foto: Visit Greenland

Indledning

Krybekælderkonstruktioner er et naturligt valg i Grønland, hvor terrænet ofte er stærkt skrånende – og udeluften mere tør og kølig end i Danmark.
I Grønland anvendes ofte randfundament af pladsstøbt beton.

Af hensyn til bygningens stabilitet fortsætter en del af krybekældervæggens betonkonstruktion – i reduceret tykkelse – ofte op i ydervægge.

En del af randfundamentet kan – hvis de statiske forhold (vindkræfter) tillader det – erstattes af en let træskeletkonstruktion beklædt med uorganisk plademateriale.
Der er hverken tradition eller regler for ventilation af krybekældre.
Dette skyldes muligvis, at ventilationsåbninger – uanset forskellige former for afskærmning – ofte snedækkes en del af vinteren. Bygningsreglementet for Grønland [1] kræver dræning under bygninger – herunder bunden af et kryberum. Der kræves ikke afrømning af eventuelt muldlag, men det anbefales for at undgå lugtgener.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Betonstøbte krybekældre i Grønland – risiko for skimmelvækst - side 1 Betonstøbte krybekældre i Grønland – risiko for skimmelvækst - side 2