Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Betonstøbte krybekældre i Grønland – risiko for skimmelvækst

Grønlandske bygninger på stærkt skrånende terræn

I Grønland er krybekældre en meget anvendt funderingsmetode, men der konstateres ofte skimmelvækst – i såvel selve krybekælderen som inde i bygningen på den nederste del af ydervæggens inderside. Her ses skimmelvæksten normalt, hvor et krybekælderfundament af beton fortsætter ubrudt op i en betonbagvæg. Anvendelse af andre funderingsmetoder, fx terrændæk, er på grund af terrænforholdene sjældent teknisk og økonomisk hensigtsmæssige alternativer. I erfaringsbladet omtales de særlige forhold, som skal tilgodeses ved konstruktion af krybekældre under grønlandske forhold. På billedet ses en grønlandsk by med bygninger placeret på stærkt skrånende terræn. Foto: Visit Greenland

Forfattere

Tommy Bunch-Nielsen
Civilingeniør
Bunch Bygningsfysik ApS
www.bunchbyg.dk
tbn@bunchbyg.dk

Georg Christensen
Civilingeniør
Bunch Bygningsfysik ApS
www.bunchbyg.dk
gc@bunchbyg.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.